Webinar Zonnepark van A tot Z

Hier Opgewekt en netwerkbeheerders Liander, Stedin en Fudura wilden meer energiecollectieven bereiken. Wij organiseerden een webinar met hen, tijdens het jaarlijkse Hier Opgewekt event. Het webinar was opgebouwd aan de hand van een beslisboom. Sprekers behandelden telkens een belangrijke stap (zoals het aanvragen van subsidies) en live en online deelnemers konden via een app vragen stellen. Het gemonteerde videomateriaal wordt ook achteraf gebruikt voor energiecollectieven die specialistische kennis zoeken.

Opdrachtgever:
Liander

Locatie:
Fokker Terminal Den Haag

Producten:
Live online TV uitzending
Webinar
Online host & moderators
Online video
Social Media reporting

Partners:
PINO

Budgetindicatie:
€ 15.000 – € 20.000

Impact:
aantal deelnemers meer dan verdubbeld
80 vragen gesteld
kijktijd gemiddeld 44 minuten

LOE is scherp in het productieproces, zeer ervaren tijdens het webinar zelf en heeft geen moment onze belangen uit het oog verloren. Zo leverde het webinar meer aandacht voor ons thema op en goed bruikbaar filmmateriaal dat we nog steeds inzetten!

Liander wou graag eens ervaring opdoen met een webinar voor klanten. Dankzij de professionaliteit van LOE is dat een succesvolle ervaring geworden! Een hoog bereik onder klanten én collega’s met veel enthousiaste reacties.