RLI Connecting the dots 2015

LiveOnlineEvents is altijd op zoek naar de beste manier om je publiek te praten, of het nou thuis achter de computer zit, of recht voor je neus. Online interactie kan soms ook op puur fysieke evenementen voor betere interactie met het publiek zorgen: Voor de conferentie ‘Connecting the Dots’ 2015 zorgde een moderator met een online tool ervoor dat iedereen vragen kon stellen aan de sprekers, en op stellingen kon reageren. Door het online te doen had iedereen een even grote kans om aan bod te komen.

Opdrachtgever:
Raad voor de Leefomgeving & Infrastructuur (RLI)

Locatie:
Madurodam, Den Haag

Producten:
Online Hosts & Moderators
Online Video & Vlogs

Budgetindicatie:
€ 3.000 – € 5.000

Impact:
Compilatievideo en interactie door moderator met online tool (Slido).