Online aanbieding advies RVS
“Herstel begint met een huis. Dakloosheid voorkomen en verminderen”

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) mag gevraagd én ongevraagd advies geven aan de regering en Eerste en Tweede kamer. Staatssecretaris Blokhuis had nu een advies aangevraagd omdat het aantal daklozen stijgt. Zodra een advies klaar is, vindt een officiële aanbieding plaats, meestal in combinatie met een inhoudelijk programma. Maar…. Covid-19 zorgde voor een andere vorm.

Voor alles is een eerste keer

De eerste keer voor RVS, eerste keer op locatie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport én het eerste event tijdens de intelligente lockdown voor ons. Dát was best een uitdaging. Op een leeg Ministerie, zelf de visagie verzorgen en een zo klein mogelijke crew. De online overhandiging werd gedaan door Jet Bussemaker aan Paul Blokhuis. Vervolgens bevond zich in de Yellow Room een online panel waar verschillende perspectieven aan bod kwamen. Resultaat: Dakloosheid en de oplossing “Alles begint met een huis” is op de politieke kaart gezet!

Ga uit van vertrouwen, niet van wantrouwen

Opdrachtgever: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

Locatie: Ministerie van VWS, Den Haag

Producten:
Conceptontwikkeling
Live Online TV uitzending met sprekers op afstand
Livestream
Online host en moderator
Sprekersbegeleiding
Technische realisatie

Budgetindicatie: € 10.000

Impact: In plaats van 100 gasten in een zaaltje, nu 615 deelnemers online die het programma gemiddeld een 8,3 gaven.