NWO-Wotro Zoom Conference

In opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben wij de technische realisatie van de NWO Zoom Conference verzorgd, over het Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) onderzoeksprogramma. Op 26 en 27 augustus 2020 vond de slotconferentie plaats. Het doel van deze slotconferentie is het faciliteren van kennisuitwisseling en leren van de onderzoeksprojecten seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) met de bredere SRGR-gemeenschap. Deze resultaten waren specifiek gericht op Bangladesh, Burundi en Jordanië.

Less is more…soms

De conferentie is twee dagen volledig via Zoom gerealiseerd. Met sprekers uit de hele wereld! Mooi om te zien hoe we met weinig middelen wetenschappers vanuit hun huiskamers laten shinen.

“Ik ben je eeuwig dankbaar dat ik heb mogen ‘shinen’ en zelfs een compliment kreeg over hoe goed ik voor de dag kwam;) Dankzij jouw perfectionisme!”

Paul Janssen- Dagvoorzitter

Opdrachtgever: NWO

Locatie: Hoofdkantoor NWO

Producten:
Technische realisatie
Begeleiding en training sprekers & technische moderatoren
Studio op locatie

Partners:
Oliver de Leeuw
Sybren van Doesum

Budgetindicatie: 5.000-6.500€