NVIC Najaarscongres ‘Niet alles is COVID! maar wel veel’

Op donderdag 17 september vond het Najaarscongres ‘Niet alles is COVID! maar wel veel’ plaats in hybride vorm. In opdracht van de NVIC én Pfizer hebben wij op Twitter van dit event verslag gedaan. Anders dan anders, zoals zo veel in deze rare corona tijd.

Effect online verslag

Door verslag te doen van een event op één of meerdere social media kanalen bereik je naast de deelnemers (online dan wel offline) ook mensen die niet bij het congres aanwezig zijn. Je vergroot zo dus je publiek. Bij het Najaarscongres zijn 128 tweets gedeeld met de hashtag #NVIC20 en deze hebben ruim 54.000 accounts bereikt en gezorgd voor 460.000 impressies. Een terugblik van het congres, ONLINE, zie je hier: verslag online Twitter.

Diederik Gommers, voorzitter NVIC

Het geeft een ongelofelijk gevoel van ‘We hebben het samen met elkaar gedaan’

Diederik Gommers – NVIC

Opdrachtgever: NVIC & Pfizer

Locatie: Evoluon, Eindhoven

Producten:
Live event reporter

Budgetindicatie: € 2.000

Impact: Normaal circa 100-130 deelnemers offline, nu bijna 300!