Digitale informatie bijeenkomst Energiewet

Op donderdag 2 juli organiseerde de Directie Elektriciteit van het ministerie van EconomischeZaken en Klimaat een digitale bijeenkomst over de contouren van de Energiewet voor alle betrokkenen en geïnteresseerden. De Energiewet moet namelijk op de schop, omdat de huidig Elektriciteits- en Gaswet niet zijn toegesneden op een toekomstige overgang naar een schone (CO2-arme) energiehuishouding. Zo hielden beide wetten onvoldoende rekening met recente ontwikkelingen, zoals een groeiend aandeel hernieuwbare energie, meer grensoverschrijdend transport van gas en elektriciteit en een toename van decentraal opgewekte energie. De nieuwe wet moet duidelijker en eenvoudiger, met minder regeldruk voor burgers en bedrijven en in lijn met Europese regels. In de nieuwe Elektriciteitswet worden diverse maatregelen over bijvoorbeeld data, netcapaciteit, energiecontracten en actieve afnemers opgenomen.

Vormgeving bijeenkomst

Tijdens de digitale informatie bijeenkomst, die online plaatsvond in verband met Covid-19, trapte Directeur Elektriciteit Ernst Paul Nas af, gevolg door Maaike Danen. Zij gaf inzicht in de huidige stand van zaken rondom de aanpassing van de Energiewet. Toch nog even de achtergrond belicht waarom deze aanpassing van de wet nodig is. En de zes pijlers waarop de wet gebaseerd is, werden nader toegelicht. Vervolgens vonden er verdiepingssessies plaats met als onderwerpen: Beheer van energiesystemen, Energiedata als noodzakelijke en kansrijke grondstof voor het systeem en Randvoorwaarden voor het actief worden van eindafnemers. De bijeenkomst werd afgesloten met een digitale borrel. Tja…dat drankje moest je natuurlijk wel zélf regelen…..

Opdrachtgever: Directie Elektriciteit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Locatie: Studio op locatie

Producten:
Conceptontwikkeling
Studio op locatie
Technische realisatie 
Sprekersbegeleiding 

Budgetindicatie: 10.000 – 15.000€

Impact: Normaal bij offline event 100-150 deelnemers. Nu 520 online!