Corona: Online nascholing neurologen

Op zondag belde de projectmanager van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie ons: over een paar dagen zouden zo’n 500 neurologen samenkomen voor de halfjaarlijkse nascholing, maar omdat het Coronavirus zich zó snel verspreidt kijken we naar een online alternatief. Kunnen jullie helpen?

In 3 dagen van offline naar volledig online event

Op woensdagavond stonden we met een kleine ploeg opgebouwd in een uitgestorven conferentiecentrum en op donderdag vonden alle lezingen gewoon plaats zoals gepland, mét interactie met de deelnemers die vanuit huis volop meededen. Het verhuizen naar online had een hoop positieve bij-effecten:

  • Toen de vereniging bekendmaakte online te gaan steeg het aantal betaalde aanmeldingen.
  • Bij het offline evenement zag je normaal gesproken dat de eerste en laatste sprekers van de dag wat minder aandacht kregen; in dit geval was er nauwelijks verschil!
  • Een aantal neurologen zat samen in het ziekenhuis te kijken en kon zo de ruggespraak met andere artsen onderling verdelen en bespreken.
  • Het evenement stond gepland op 12 en 13 maart, en op 12 maart ’s avonds werden alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen verboden. Doordat de NVN de knoop op tijd had doorgehakt hebben alle lezingen ‘gewoon’ plaats kunnen vinden.
  • Extreem veel interactie tussen online deelnemers en sprekers, democratisch en overweldigend.
  • Je kunt nooit het feest en de sociale interactie op een offline event vervangen, maar we hebben er online toch een feestje van gemaakt: zo draaiden we in de pauze een playlist met nummers die door de deelnemers werden aangevraagd (van Beethoven tot Snollebollekes) en werden er massaal foto’s gedeeld door de deelnemers met hoe ze meededen met de cursus.

Overigens was dit een gezamenlijke inspanning van vele mensen: ten eerste alle sprekers en bestuur van de NvN, de vaste techniekpartner Cygnea die voor presentatiemiddelen, licht en geluid zorgde, Activo die de website aanpaste en de online registratie verzorgde en vooral projectmanager Trees Overkamp die ons allemaal aan elkaar koppelde.

Opdrachtgever: Nederlandse vereniging voor Neurologie

Locatie: NH Leeuwenhorst Noordwijk

Producten:
Live Online TV uitzending
Livestream

Partners:
Cygnea-Congrestechniek
Activo.nl
Trees Overkamp

Budgetindicatie: €10.000 – € 15.000

Impact: Méér aanmeldingen voor online, nascholing kon ‘gewoon’ doorgaan, meer interactie met de deelnemers